Fäbodvallarna i Delsbo

År 1770 fanns 237 hemman i Delsbo av dem hade 96 st bara fäbodvall.

86 hemman hade bodlandsgård och 55 hemman hade både bodlandsgård och fäbodvall.

Totalt fanns 151 fäbodar.

Här lägger jag in några bilder av varje fäbodvall av de som finns kvar av totalt 25, 

samt några korta fakta om varje vall. (ur boken "Fäbodar i Delsbo")

4 vallar är helt borta och igenvuxna, det är Asarvallen, Järnvallen, Källbergsbodvallen, och Lussevall.

Även Prästvallen verkar vara borta

Det fanns även 5 st vallar i Bjuråker som tillhörde byarna i Delsbo, dom är alla kvar. Jag har bes

Bilder från förr

Kyrkan

Delsbosidan

ökt och fotat.

 

 

 

 

   
Om du klickar på pilen här till vänster får du lyssna
 
på "Delsbopojken" Tomas Andersson Wij
när han hyllar Hälsingland.
Skön bakgrundsmusik när du tittar på
bilderna av alla vallar
  
 

Trycker du på pilarna mitt under bilden eller på miniatyrerna bläddrar du en i taget,

trycker du på pilen till vänster under bilden startas ett bildspel, ditt val.

/

 

Vallkarta. Här syns var alla Delsbos fäbodvallar ligger.

  1 Asarvallen (ej kvar).

  5 Järnvallen (ej kvar).

30 Källbergsbodvallen (ej kvar)

13 Prettingvallen. 

17 Rossjövallen. 

21 Sellbergsvallen

 

  2 Alsjövallen.

  6 Julingvallen. 

10 Lillvallen. 

14 Prästvallen.

18 Råbergsvallen.

22 Trollsvallen 

 

  3 Brånvallen.

  7 Klövsvallen. 

11 Lillbovallen.   

15 Renåsvallen. 

19 Svartvallen

23 Vabäcken

 

  4 Gäddviksvallen. 

  8 Lussevall (ej kvar). 

12 Nyvallen.  

16 Rusmyrvallen 

20 Stömnevallen

24 Örvallen

Nedan är Delsbovallarna i Bjuråker.

25 Brännåsvallen

 

26 Lennsjö

 

27 Lindbovallen

 

28 Ytterhavravallen

 

29 Sumåsvallen


Brännåsvallen.

En av de fem Delsbovallarna som ligger i Bjuråker. En mycket gammal vall, den omnämns redan i Delsboa Illustrata år 1764. Det var bönder från byarna Bondebo, Duvnäs, Hovra, Nordanäng och Östansjö som hade sina vallställen här.

1952 var sista året man buförde till Brännåsvallen, den var aktiv i 200 år trots att det var så långt, man hade 3 mil att gå med korna.

Brännåsvallen. 

Buförtid var på Svantedagen den 10 juni om det inte var en fredag, det var olycksdag. Halv nio på kvällen var starttiden då var dom framme vid fyra-tiden nästa morgon.

Buföringen hem skedde en lördag omkring den 10 sept.

Brännåsvallen.

Vallen låg ju långt bort, ca 5 km NO Fönebo. Någon km norr om vallen möts socknarna Bjuråker-Norrbo-Bergsjö i en gemensam gräns. Så dom var långt hemifrån om somrarna. 

Sumåsvallen. Delsbovall i Bjuråker. Tillhörde byarna Norra Långsbo och Vedmyra.

I slutet på 1920-talet upphörde aktivt fäbodväsende men så sent som 1968 fanns här kor.

Sumåsvallen

Sumåsvallen.

Ytterhavravallen.  En gammal vall i Bjuråkers socken som i mitten på 1800-talet flyttades NV om Ytterhavra by och hamnade då i Delsbo församling. De 7 stugorna tillhörde byarna Rossla, Västra Berge och Näsbyn. Senare även folk från Loka och Stömne.

Ytterhavravallen.

Ytterhavravallen.

Lindbovallen.   Ligger i Bjuråker bara 3 km från Lennsjövallen, men tillhörde byarna Loka och Åkre.

Även denna vall är mycket gammal, från mitten på 1700-talet.

Lindbovallen.

Lindbovallen.

Lennsjövallen. Ligger i norra delen av Bjuråker. Den tillhörde byarna Bondebo, Duvnäs, Linfläck, Loka, Sjulsberg och Strandäng. Vallen är mycket gammal, den omnämns redan 1764, Delsboa Illustrata. 

Lennsjövallen.

Lennsjövallen

Prättingvallen.

Tillhörde byarna Västanäng, Hallsta, Prettingberg, Glombo och Tolbo.

Här var visst mest får och denbrukades så sent som 1947.

Prättingvallen

Prättingvallen

Rusmyrvallen.  Den här vallen tillhör Norrväna och Edsäng byalag. Den är mycket gammal och här fanns troligen c:a 16-talet stugor, nu bara ett fåtal kvar. Sista året det var kor på vallen var 1937.

 

Rusmyrvallen

Rusmyrvallen

Trollsvallen.

Tillhör Sörväna. Sista året med djurhållning var 1920. Här fanns visst oxå både vättar och småfolk.

Trollsvallen

Trollsvallen

Långsbovallen.

Tillhörde byarna Tomta, Västeräng och Ås. Vallen användes flitigast under 1920-40-talet. De sista som hade kor på vallen var in i mitten på 1960-talet

Långsbovallen

Långsbovallen

Lillbovallen. Vallen tillhörde byn Hammarsvall. Här finns tre stugor kvar. Detta är förmodligen en mycket gammal vall. Troligen har inga djur funnits här under 1900-talet.

Lillbovallen.

Lillbovallen. Vy från vallen över Lillbosjön.

Rossjövallen. Här har visst bara funnits 2 stugor. Vallen tillhörde byarna Oppsjö och Norrberg.

Rossjövallen.

Brånvallen. En av de minsta vallarna med endast 7 stugor under sin blomstringstid. Nu är det bara en kvar. Brånvallen ägdes av byarna N.Sannäs, Slättäng, Nyåker och Loppet.

Brånvallen.

Alsjövallen. Den till ytan största vallen, på gränsen mellan Delsbo och Forsa. Här var en mötesplats för vänner men oxå för slagskämpar från Delsbo och Forsa.  En mycket gammal vall, man tror att här bodde folk redan före digerdöden som alltså härjade här kring år 1300!  Vallen tillhörde från början byarna Källberg, Norrberg, Vitterarv, Sannäs och Sunnansjö

Alsjövallen.

Alsjövallen

Julingvallen. Från c:a år 1500 men nuvarande stugor byggdes någon gång i slutet av 1700 och början 1800 -talet. Vallen var i bruk så sent som 1963!  Vallen byggdes av byarna Svedja och Glombo.

Julingvallen.

Julingvallen.

Svartvallen. Under storhetstiden den näst största vallen med 14 stugor, nu är den tyvärr snart ett minne blott. Kvar är bara 4 stugor. Vallen ägdes av byarna Nyåker, Oppsjö, Sala, Stenbo och vallsta. Det går många sägner om Svartvallen, Här bor tomtar och den "berömda" Gruvfrun som egentligen hette Karin Ersdotter och som blev mördad av sin fästman. Hon springer visst omkring där fortfarande.. Hon har en syster i Falun som t.om Selma Lagerlöf har skrivit om men våran Gruvfru i Blacksåsberget är visst mycket rikare än hon i Dalarna....

Svartvallen.

Svartvallen.

Gäddviksvallen. Kanske en av de äldsta vallarna, åtminstone från före år 1600. Djurhållningen avslutades under 1940-talet.

Gäddviksvallen
Gäddviksvallen
Lillvallen. Även Lillvallen hör till de äldsta vallarna. Djurhållningen avslutades så sent som på 1960-talet. Lillvallen tillhörde byarna Bredåker, Hagen, Nybo och Ö. Tolbo
Lillvallen
Lillvallen
Nyvallen. Till hörde byarna Ava, Byn, Knutslunda och Kyrkan. Djurhållningen med fäbodjäntor fanns till 1947.
Nyvallen
Nyvallen, sett från andra sidan sjön.
Renåsvallen. Tillhörde byarna Sjömyra, Ö. Berge och Änga.  Djurhållning fram till 1930-talet.
Renåsvallen
Renåsvallen
Råbergsvallen. Tillhörde byarna Sättjära, Lund och Sunnansjö. Djur i större omfattning fram till 1950 -60 talet men förekommer fortfarande än idag.
Råbergsvallen
Råbergsvallen
Sellbergsvallen. Tillhörde byarna Gåsbacka och Mora. Djurhållningen avslutades 1956.
Sellbergsvallen
Sellbergsvallen
Stömnevallen. Tillhörde byarna Stömne, Ede och delvis Hammarsvall. Djurhållningen avslutades under 1940-talet.
Stömnevallen
Stömnevallen
Örvallen. Tillhörde byarna Näsbyn och Myra. Djur fram till 1950-talet.
Örvallen

Örvallen. Med en hälsingebock i fönstret förstås!