Kyrkorummet

Danmark

Köpenhamns Domkyrka, vor frue kirke, kyrkklockan väger 4 ton från 1828 kallas Stormklokken och Danmarks största

K-hamns Domkyrka, byggd 1185 på stadens högsta punkt. Thorvaldsens statyer de 12 apostlarna

K-hamns Domkyrka, Altaret med Thorvaldsens "Kristus"

K-hamns Domkyrka, Här sker alla Kungavigslar och Kungakröningar sedan mycket lång tid tillbaks.

Vor Frelsers Kirke, ligger vid Christiania. Obs den svarta-gyllene tornspiran med utanpåliggande trappa vid bra väder får man gå dit upp, 400 trappsteg 90 m över mark! Ha inte anlag för svindel! men ha en bra kondition!

Vor F K, En mycket vacker kyrka, invigdes 1696. Kyrkklockorna är från ett krigsbyte från danskarnas erövring av Vänersborg!

Vor F K, Altaret, utsmyckat med keruber,  i marmor är skapat av en svensk, Nicodemus Tessin. Framför finns bl.a ärkeänglarna

Vor F K, Den helt enorma orgeln i tre vån är från 1698. "Orgelns Stradivarius" Den har över 4000 orgelpipor. Alltihop hålls upp av två elefanter.

Marmorkyrkan eller Frederikskirke, med en av europas största kupol. Invigd 1894, ligger precis vid Amalienborg.

Marmorkyrkan. Det runda mittskeppet med sina väggmålningar

Marmorkyrkan, Byggd helt i marmor, kupolens diameter är 31 meter! den vilar på 12 pelare.

Marmorkyrkan, ett pampigt altare

Helligaandskirken, ligger längs Ströget vid Amagertorv.

Helligaandskirken, en av Köpenhamns äldsta kyrkor,

Helligaandskirken, från tidigt 1400-tal

Helligaandskirken, var ursprungligen augustinkloster.

Trinitatis Kirke, Köpenhamn. Med "Runde Torn"

Trinitatis Kirke, Köpenhamn. Trefaldighetskyrkan

Trinitatis Kirke, Köpenhamn. Invigd år 1656.

Trinitatis Kirke, Köpenhamn

Roskilde Domkyrka. Från 1100-talet

Roskilde Domkyrka. De magnifika tornen är faktiskt olika höga, N tornet är 80 m men det S är 77,2 m

Roskilde Domkyrka. Predikstolen är från 1610, den beställdes av Kristian IV

Roskilde Domkyrka. Altarskåpet tillverkat i Antwerpen på 1500-talet, innehåller scener ur Kristi liv

Roskilde Domkyrka. Här finns 38 danska kungar begravda. Även Harald Blåtands kvarlevor sägs ligga i kyrkan

Roskilde Domkyrka. Kristian IV:s Kapell som han lät bygga till sin sista viloplats

Roskilde Domkyrka. Gravkammare

Roskilde Domkyrka. Gravkammare

St Olai Kirke. Helsingör Domkirke. Byggstart 1200-talet.

St Olai Kirke. Predikstolen från år 1568

St Olai Kirke. Ett praktfullt korgitter med krucifix från 1521

St Olai Kirke. Altartavlan är hela 12 m hög

St Olai Kirke. Orgeln har 54 stämmor och 3,300 pipor!

St Olai Kirke. Här är barnens hörna..

St Olai Kirke. Här inne håller man dopcermonierna

St Olai Kirke. Den magnifika dopskålen

Maribo Domkyrka. Från 1400-talet

Maribo Domkyrka. Var från början en klosterkyrka. Munkarna höll till här mot väster.

Maribo Domkyrka. Klostret hade 2 kor, här mot väst 6 trappsteg över golvet var munkarnas

Maribo Domkyrka. Och Nunnorna här på östra sidan med eget huvudaltare, ett Maria-altare.

St Nikolai Kirke Nakskov. Från 1200-talet

St Nikolai Kirke. Predikstolen från 1630

St Nikolai Kirke. Dopfunten från 1758. Altartavlan är från 1657

St Nikolai Kirke. Orgeln har 31 stämmor, fasaden från år 1648.

Nysted Kirke. Från år 1330

Nysted Kirke. Predikstolen från 1605

Nysted Kirke.  Altartavlan från 1697

Nysted Kirke. Orgeln med 18 stämmor, fasaden från 1777

Taagerup Kirke. från 1200-talet

Taagerup Kirke. Predikstolen från 1586. Dopfunten är från Gotland. Många av kalkmålningarna är från 1400-talet

Taagerup Kirke. Ett enkelt altare, behövs det mer...

Taagerup Kirke. Krucifixet från 1200-talet. Orgeln har 12 stämmor och 2 manualer

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)