Har du ett säkert och tryggt hem?
Kom ihåg att de flesta olyckorna sker i hemmet

           

 
 
Vi måste klara oss själva tills dessa anländer!
Hur lång tid tar det innan dom hinner till dig?
Och vad gör du under tiden?

 

Se till att alltid ha fungerande brandvarnare uppsatta.  
Att installera brandvarnare är en mycket billig liv- och egendomsförsäkring.
Det är när du sover som du är mest försvarslös mot rök och brand.
Det bör finnas minst en brandvarnare i varje våningsplan, om du har fler våningar bör en varnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen. Bästa placeringen förutom trappan är i eller utanför sovrummet.
Den allra bästa säkerheten uppnår man ju med en varnare i varje rum.Brandvarnare placeras alltid i rummets högsta punkt,
alltså i taket.             
 
En jonisk varnare reagerar fortare vid snabbt uppflammade bränder.
En optisk reagerar fortare vid pyrande bränder.
 
 
 
Kontrollera brandvarnarna minst en gång i kvartalet. 
Öppna och dammsug med mjuk borste 1 ggr/år. 
 
         
 
Att snabbt kunna släcka en uppkommen brand är ju naturligtvis viktigt.
Det tar ju en stund innan en larmad brandkår kommer fram. Se till att ha minst en fungerande brandsläckare hemma.
Och att alla vet hur den handhas. Brandsläckare är indelade i olika klasser.
På släckaren anges en bokstav för vilka typer av bränder släckaren rekommenderas.
                                            
 
 
A. För brand i porösa material, trä textil papper.
B. För brand i vätskor som oljor, bensin
C. För gasbrand
                                        
 
 
Släckarens effektivitet anges genom en siffra före
bokstaven.
För bostäder rekommenderas klass AB eller
helst ABC.
Pulversläckare är att föredra, den har de bästa
egenskaperna.
Den kan även användas mot elektrisk utrustning.
                                      
 
 
Konsumentverkets riktlinjer:
Minst 6 kg pulverbrandsläckare, lägst klass 43A 233BC
Glöm inte att en brandfilt är en stor hjälp vid en brand
 
Har du fler våningar, ha en släckare och en
brandfilt på varje våningsplan.     
Vänd på släckaren någon gång per år.
kolla manometern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
Vill du ha mer information eller köpa något, klicka på 
länkarna här nedan.
 
         
 
En annan bra sida finns här:  www.tryggahem.se/
                                    
 
Vi använder allt fler elektriska apparater i våra hem.TV, video, faxar, datorer osv
Många av dessa utrustningar är känsliga för el-överspänningar.
Överspänningar orsakas ofta av blixten och kan skada  eller förstöra apparater via ledningsanslutningarna.
 
Det bästa sättet att skydda sig mot denna typ av skador är att installera överspänningsskydd som
skyddar samtliga vägguttag i hemmet eller separata skydd i det uttag du har dina apparater anslutna.

 

Varje år avlider eller skadas många människor som får ström i sig på grund av skadade sladdar eller andra
felaktigheter i elsystemet.
En ansluten jordfelsbrytare är ett bra skydd mot dessa faror.
Det finns två huvudtyper av jordfelsbrytare, typ A, och typ AC.
Typ A rekommenderas av elsäkerhetsverket och elektrikerförbundet.
Denna typ fungerar även om det finns en så kallad likströmskomponent i strömmen genom jordfelsbrytaren.
Det gäller när t.ex tv, datorer, dammsugare, borrmaskiner är inkopplade.
Om en olycka med personskada är framme kan en "förstahjälpenkudde"  faktiskt rädda liv.
Denna innehåller det mesta som kan behövas för att rädda någon som har råkat ut för skada genom olyckshändelse.
Med lite sunt förnuft och dessa hjälpmedel kan du lindra en skada eller kanske t.om rädda liv.
                                                
Bör finnas i varje hem och absolut i varje bil!
En av fördelarna med en sådan väska är ju att man
har allt samlat på en plats
Den skall vara lätt tillgänglig och alla i familjen vet var
den finns.

 

Om eller när det händer något, är det ofta både brottom och stressigt.
                                       
 
Det brinner i 16 hem varje dag ! Under 2007 omkom 97 personer vid 84 olika bränder.
För nån tusenlapp har du ett ganska säkert hem. Köp hem den utrustning du saknar idag !
 
Glöm inte att det är lika viktigt att ha en brandgenomgång med hela familjen.
Alla måste veta hur brandsläckaren fungerar och hur man använder en brandfilt.
Fundera oxå över hur ni tar er ut vid en ev. brand från olika platser i bostaden.
Om en brand inträffar blir det panik och brådska, då är det bra om man har flyktvägar
i bakhuvudet.
 
Har du fler våningar är en brandstege nödvändig.
 
Spar inte till "i morgon" då kanske du också hamnar i den tråkiga statistiken....