6 

 TRAFIKOLYCKA      

 

Trafikolyckor kan ge väldigt varierande skadebilder, varför det är svårt att säga exakt hur man ska agera när man kommer till en olycksplats. Chansen att man någon gång kommer behöva hjälpa till vid en trafikolycka är emellertid stor. Så det är bra att vara lite förberedd.

Trafikolyckor inträffar många gånger på landsvägar i glesbefolkade områden där det är långt till närmaste brandstation eller sjukhus. Det är därför viktigt att man som förbipasserande vet hur man ska agera för att ta hand om de skadade och avvärja ytterligare situationer. 

 

Ta reda på vad som inträffat
Om Du upptäcker en trafikolycka är det viktigt att du stannar och tar reda på vad som har inträffat. Kontrollera vad som har hänt, det första du måste tänka på är din egen säkerhet! Brand, Övrig trafik, Kemikalier osv.                                       Försök att snabbt bilda en egen uppfattning om vad som hänt, antal fordon, antal skadade samt plats och ev. risker.

Om en lastbil är inblandad är det viktigt att Du kontrollerar om lastbilen är lastad med farligt gods. Farligt gods transporter är märkta med en orange skylt enligt nedan. Om Du, utan att gå allt för nära lastbilen, kan se vilka sifferkombinationer som finns på farligt gods skylten är det bra om du talar om dem för SOS-operatören när du larmar. Oftast är farligt gods transporter, utöver farligt gods skylt, även märkta med varningsetiketter.

Om en lastbil med farligt gods läcker eller brinner bör Du snabbt sätta dig i säkerhet minst 300 m från olycksplatsen           (mot vindriktningen). 

          
Styckegods 
Trp av farligt ämne i detta fall, Bensin

       Larma

      Polis, räddningstjänst och ambulans genom att ringa 112 tala om:

      -Vem du är   -Varifrån du ringer   -Vad som har hänt 

      -Var det har hänt (adress)   -Om det finns människor fastklämda 

      -Om någon är skadad, hur många, hur allvarligt verkar det vara. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                     

Försök att ge en så bra beskrivning som möjlig om var olyckan har inträffat. På vissa vägar finns kilometermarkeringar på vägrenen eller på mittvajern. Om du är osäker på var du befinner dig försök tala om hur långt du kört från senaste orten som du passerade.

Har olyckan inträffat på en 1+2 väg (trefältsväg med mittvajer) är det bra om du kan tala om i vilket körfält olyckan har inträffat.

Säkra olycksplatsen
När du larmat gäller det att se till så att olyckan inte förvärras. Detta gör du i första hand genom att varna andra trafikanter så att inte de också blir inblandade i trafikolyckan. Slå på varningsblinkers och ställ ut varningstriangel 150-200 m på vardera sida om olycksplatsen. Tänk på att 150 m är en ganska lång sträcka när man går men väldigt kort när man kör bil, en bra regel är att gå så långt att man tror man gått 150 m och sedan vända sig om och se hur långt man gått och sedan gå ytterligare lika långt.

Om du har tillgång till en handbrandsläckare kan du plocka fram den och ställa den vid vägkanten ifall någon av bilarna börjar brinna. Detta händer inte särskilt ofta men det är bra att vara förberedd (ibland kan det ryka från bilar som varit inblandade i kollisioner men detta beror oftast på att kylvatten läcker ut).

Ge första hjälpen
Ta en snabb titt på alla inblandade för att veta vilka som behöver omedelbar hjälp. Börja inte med att gå till de som skriker högst, dom klarar sig en stund, utan börja istället med de som är tysta och stilla. Vad du gör med respektive skadad beror på vad du har för kunskaper. Kom dock ihåg att inte flytta på någon skadad om det inte är absolut nödvändigt, ge inget att dricka eller äta.

Agera enligt LABC-principen. Kontrollera andning hos de skadade samt skapa fria luftvägar och stabilisera nacken hos de som är medvetslösa. Stoppa synliga blödningar. Förebygg skadechock (cirkulationssvikt) genom att behandla de skadade varsamt och hålla dem varma. Se tidigare sidor.

Om du är ensam och det är fler skadade, stoppa en förbipasserande och begär hjälp. Försök håll er lugna. Man klarar mer än man tror! 

Ha en liten väska med: sjukvårdskudde, engångs-plasthandskar, dessa sidor (skriv ut) i bilen 

DELSBOONLINE.se              

 

 Om räddningstjänsten redan kommit till platsen
Om räddningstjänsten hunnit före dig till olycksplatsen skall du tänka på att olyckan är räddningstjänstens arbetsplats. Kör därför lungt förbi olyckan och titta på vägen framför dig. Alltför ofta orsakar nyfikna bilförare nya olyckor i och med att de är mer upptagna av att titta på olyckan än vägen framför dem.

Räddningstjänsten varnar alltid andra trafikanter för olyckor genom att ställa ut tresidiga skyltar med texten "olycka". Dessa skyltar kompletteras ofta med en lampa som visar blinkande gult eller fast rött sken.

Om lampan blinkar gult betyder det att det finns hinder på vägen, detta kan t.ex. vara räddningsfordon, slang, personer eller olycksfordonen. I ett sådant fall kan du fortsätta köra på vägen men var extra försiktig eftersom hinder kan förekomma på vägen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägmärke som varnar för olycka i kombination med fast rött sken innebär att du som fordonsförare är skyldig att stanna tills dess att räddningstjänstpersonal eller polis ger dig klartecken att köra vidare.

                                        
Om lampan lyser med ett fast rött sken innebär detta att räddningsledaren har beslutat att spärra av vägen. Ett sådant beslut fattar räddningsledaren med stöd av 6 kap. 2 § i lag om skydd mot olyckor och du är som fordonsförare skyldig att stanna till dess att Räddningtjänstpersonal eller polis meddelar dig att det är tillåtet att fortsätta.

 

 

 

 ________________________________________________________________________________________

 

Några bilder från en räddningsövning i Bollnäs som jag fick möjlighet att närvara på 

  

Om du kommer till en olycksplats kanske du tycker att räddningstjänstens bilar breder ut sig och tar stor plats

men det är bara för att  säkra sin och ambulanspersonalens arbetsplats så dom kan arbeta snabbt och effektivt

utan risk att andra bilar kommer och ställer till det ännu värre.

Nedan följer en bildserie som visar hur det kan gå till,  här utgår man från att den kvinnliga bilisten fått en ryggskada!  

Trafikolycka

Undersöker föraren. Kollar ev brand, ta bort batterikablar, sätter fast kilar under bilens alla hörn och punkterar däcken så att bilen står stadigt.

Trafikolycka

Befarad ryggskada, på med halskrage, man lägger ner ryggstödet och fixerar kroppen mot sätet.

Trafikolycka

Akutpers håller rygg och nacke fixerad hela tiden.

Man lägger filtar och plast över kroppen som skydd mot glassplitter. Man börjar klippa bort taket.

Trafikolycka

 Alla sidorutor krossas men vindrutan sågar man snabbt itu,

Trafikolycka

Snart är alla stolpar avklippta

Trafikolycka

Här lyftas taket bort för att kunna få utrymme att få ut föraren utan att skada eller förvärra hennes skada.

Under hela processen håller en sköterska henne och försöker tala lugnande.

Trafikolycka

Nu är det gott om plats att jobba, återstår att få upp patienten på en bår.

Trafikolycka

Här skjuter man in båren under patienten och drar henne bakåt och upp från bilen

Trafikolycka

Så här ser hon ut när hon är paketerad för skonsam ambulansfärd till närmsta sjukhus.

 

Trafikolycka

Här tar man rätt på kilarna och släpper ner bilen på backen.

Allt detta tog kanske 10-15 min! men här var ju ganska goda förhållanden.

En sak är klar: Vi får proffsig hjälp om vi råkar ut för olyckshändelse/sjukdomstillstånd

 

 

 

 1.  Egenvård 2.  Hud/invärtes 3.  Medvetslös/andningsstopp 4.  Hjärtstopp  5. Hjärtinfarkt/Stroke  
7. Hur gjorde dom förut!?     8. Blodtryck    9. Blodgivare