5 

 EGENVÅRD      

 

 

Hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt kan skilja sig mellan män och kvinnor. Det vanligaste symptomen, särskilt hos män är en stark, ihållande smärta i bröstkorgen. Smärtan kan stråla ut till en arm eller båda armarna, magen, ryggen, halsen, nacken eller käkarna. Smärtan är olika stark men den är ihållande en  längre period. Om den sitter i under minst femton minuter och kombineras
med illamående, kallsvett, andnöd, yrsel eller svimning ökar sannolikheten
för att det är en hjärtinfarkt. Man känner sig ofta mycket rädd och har
ångest.
                       
Kvinnor kan ha mer diffusa symptom: Värk i käkarna, tyngdkänsla eller
tryck i bröstet, ont i magen, andfådd, hjärtklappning, värk i skuldror,
yrsel och illamående, orkeslös-stark trötthet, allmän sjukdomskänsla.
Symptom för kärlkramp liknar dem för hjärtinfarkt, men är lindrigare
och kommer i korta attacker, ofta vid fysisk ansträngning.
Det typiska är att smärtan försvinner i vila.
                                                              
Om du känner dessa symptom Ring genast 112
                                                  
Om du påträffar en person med ovanstående symptom, gör så här:
 • Låt personen vila i en bekväm ställning, gärna sittande på golvet.
 • Lossa åtsittande kläder.
 • Hjälp till att ta fram eventuell medicin.
 • Ring 112
 • Vid medvetslöshet - placera i stabilt sidoläge  (sid 3)
 • Vid hjärtstopp - starta hjärt - lungräddning      (sid 4)

__________________________________________________________________

Stroke

Stroke skall behandlas på sjukhus så fort som möjligt. Snabba åtgärder kan begränsa omfattningen av hjärnskador och handikapp.
När man får ett slaganfall dör hjärncellerna inom ett område i hjärnan. Skadan innebär att den drabbade förlorar funktioner som styrs från den delen av hjärnan.
                          
Om du känner något av följande symptom   Ring 112
 • Plötsliga domningar eller svaghet i ansikte, armar och ben, speciellt om det bara är ena kroppshalvan.
 • Plötslig förvirring eller svårigheter att tala och förstå.
 • Plötsliga synstörningar på ett eller bägge ögonen.
 • Plötsliga svårigheter att gå, yrsel, svindel.
 • Plötslig, kraftig huvudvärk utan klar orsak.
Om du påträffar en person med
ovanståend symptom:
 • Låt personen vila i bekväm ställning
 • Larma 112
 • Stanna kvar hos den drabbade.
 • Vid medvetslöshet - placera i stabilt sidoläge
 • Övervaka
        _____________________________
                                                                 

Ett tips jag fått som jag gärna fömedlar vidare:                                                               DELSBOONLINE.se

      
Någon ramlar, vinglar, blir yr i huvudet.
Misstänkt hjärnblödning
Ställ diagnos med tre enkla frågor:
 • Be han/henne att le
 • Be han/henne att lyfta upp båda armarna
 • Be han/henne att säga en enkel mening t.ex "solen skiner idag"
Om personen har svårighet med någon uppgift
Larma till 112.  Förklara misstanken!
           
                                     Nu har rekommendationen kommit från Landstinget!   Klicka för större bild
Stroke Stroke1

_______________________________________________________________

 1.  Egenvård 2.  Hud/invärtes 3.  Medvetslös/andningsstopp 4.  Hjärtstopp  5. Hjärtinfarkt/Stroke 6. Trafikolycka 
7. Hur gjorde dom förut!?
8. Blodtryck