Om Delsbo finns mycket att berätta, vi har en lång, intressant och spännande historia!

Jag har påbörjat en liten samling av händelser och episoder men det är ju bara en bråkdel av Delsbos över 2000-åriga historia.

Jag fyller på med fler berättelser efter hand

Nedan finns länkar till olika delar/sidor om Delsbos tidigare liv...        annat om delsbo, se startsidan

Delsbo förut del 2

Delsbo förut del 3 

Delsbo fäbodvallar

Bilder från förr 

Delsbo g:a kyrka

kyrkans klenoder

Delsbostintan 

Startsidan

 

 

 

Lite om Delsbos långa och brokiga historia  del 1

Delsbo nu

är en tätort och gammal socken i Hudiksvalls kommun, 33 km väster om staden. Delsbo ligger vackert mellan södra dellen och stömnesjön längs riksväg 84, här startar oxå länsväg 305.

I Delsbo tätort bor c:a 2,200 pers på en yta av 285 hektar.  (13 pers/km2) 

I Delsbo församling där alla hundratalet byar finns med, bor sammanlagt c:a 4,500 pers.

På bilden syns centrala Delsbo, Ede  i förgrunden 
med Dellenbanan, 84:an, Torget, Köpcentret. 
                                               
  
 
 
 
Delsbo 1946
 
Den här bilden är över ganska precis samma område, liten annan vinkel bara. 
84:an och järnvägen ligger ju lika. 305:an eller Edevägen genom Delsbo har tillkommit.
Vårt hemman ligger ju oxå kvar. Det mesta av skogen och ängar/täkter som syns på bilden har tillhört vårt hem, Olmånsa´s.
Efterhand djuren försvann såldes marken bort till hugade byggherrar, som nu har byggt upp det "nya" Delsbo. Hela centrum har ju byggts upp runt vår gård.
Idag bor vi otroligt centralt med bara en katt.
(I den röda ringen på båda fotona ligger våra hus)
 

 Delsbo centrum nu

  delsbo centrum förr 1946  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du lyssna på "Dellboska"

(sätt på högtalarna)

 

 delsbo by byn
 
På 1400-talet hette Byn,  Bynom.

 

 

 

 

 

 

 

Här börjar Delsbos historia

Här i Byn bosatte sig de allra första Dellborna, kanske redan på Jesu tid! 

  

 

 

 

 

En snabbis av Delsbos historia

Delsbo hör till de tidigaste bebyggda platserna i Hälsingland. Upphittade fornlämningar och gravhögar i mängder vittnar om att de första som bodde här var redan för 3-4 tusen år sedan! Men de var inte bofasta utan vandrare.
I lite nyare tid räknades Hälsingland som Norrland, här bodde många lappar men även Norrmän som kom i huvudsak från trakterna runt Trondhjem.
Den första bebyggda platsen av bofasta i Delsbo lär vara Byn, sedan byggdes det fler och fler byar i denna bördiga och vackra dalgång.
Namnet Delsbo kommer av den stora sjöns två delar, norra och södra delen som har gett upphov till namnet Dellen och befolkningen blev kallade delsboar.
Norrbo har fått namnet för att det ligger Norr om Delsbo och söder om ligger då Söderbo eller Söderbodarna eller ännu äldre Sör i boan. Idag är det förändrat till Bobygden.
De största byarna redan på 12-1300 talet var Ede, Svedja, Stömne och Mora.
 
När järnvägen mellan näsviken och Ljusdal byggdes under 1880-talet började centrum att förskjutas mot järnvägsstationen i Ede by.
Under några år kring sekelskiftet byggdes i anslutning till stationen gästgiveri, tingshus och telegrafstation. Där byggdes också lokaler för handelsmän och hantverkare. Delsbos nya centrum kom att bestå av två delar; en vid stationen samt en utefter Köpmangatan och Kalvstigen.
Köpmangatans affärsbebyggelse ger ännu ett genuint intryck, även om de äldre husen är ombyggda och blandade med yngre.
Idag vet vi att det absoluta centrum hamnade längs första delen av väg 305, som här fått namnet Edevägen. 
Runt tätorten finns flera mycket välbevarade bondgårdar i ett storslaget landskap.
 
 
År 1805 bodde här 2.996 pers.
År 1859    -:-       4.022
 
Nu, 150 år senare är vi 4.445 personer och Riksväg 84 fortsätter från Delsbo in i Norge.... 

 

__________________________________________________________________

Erik Puke i Delsbo
               
Delsbo var redan på 1400- talet en viktig och betydande socken i Hälsingland.
När Erik Puke tog Hälsingarna till hjälp och fördrev den danske kommendanten och hans besättning på Faxeholm, då samlades man i Delsbo och sedan gick man iväg och satte hela Faxehus i brand.
                  

Gustaf Wasa i Delsbo

Och Gustaf Wasa kom med 14.000 man upp till Hälsingland för att med våld taga hälsingarna ur det påviska mörkret, det stämdes till möte i Delsbo, både ångermanlänningar och medelpadbor.

 

Sodom & Gomorra i Delsbo

På 1700-talet ansåg Prosten Nauclérus att Dellbornas vilda leverne höll på spåra ur, varvid han år 1714 tillställde Häradsrätten följande skrivelse och begäran om att utse byvaktare.
»Såsom det befinnes, att här i församlingen uti dessa onda och högst beklagliga tider förövas åtskilliga tvister och odygder, i synnerhet på helg- och söndagarna, såsom dansstugor, kortspel, otidiga sängalag, brännvinssupande vid kyrkan, och annat dylikt; alltså,på det en sådan Gudi och människor misshagelig osed må bliva straffad, och uti en god ordning bragta, är jag föranlåten varda, och låta tillika med välaktad länsman Lars Lind, utse till byvaktare sådana män som äro allvarsamma, nyktra och beskedliga« 
 
Inte mycket har hänt på dessa 300 år, allt verkar vara sig likt fortfarande....
Till och med byalagen har vi återinfört.
 
Människan har inte förändrats ett dugg, bara tekniken.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur såg en typisk Dellbo ut?

Man träffar i Delsbo många vackra typer, de flesta ljuslagda. I västra delen av socknen (västpåsockna) fanns de bråkiga som gav övriga dellbor anledning till bekymmer. De tillhörde Losläkten vars medlemmar tvärtemot vanligheten i Delsbo var brunögda och svarthåriga och ansågs härstamma från tattare. Där bodde oxå några finnsläkten, även de oroliga och bråkiga typer.
Den typiska Dellbon bodde runt slättbygden vid kyrkan (frampåsockna) eller i bobygden(sörombygda) 
Bruna ögon är som sagt mycket ovanliga här, däremot förekommer svart hår och svarta ögonbryn i förening med ljusblå ögon. En annan, mindre vacker typ, är kraftigare än den förra. Hit hör fyrkantigt ansikte, grå ögon, liten näsa och raka ögonbryn.
Den tredje typen har gladare drag, blå ögon, skär hy och ljust hår, ibland mycket ljust och då förenat med svarta ögonbryn.
Kvinnorna i Bobygden var kända för att ha särdeles långt och vackert hår.
Befolkningen i dessa tre bygder har var för sig företett en del olikheter med de andra, så att frampåsockenborna har mest följt med sin tid och varit de mest slagfärdiga.
Västpåsockenborna de bråkigaste och Bobygdarna de hyggligaste.
Från Bobygden härstammar många prästsläkten och Frampåsockna har haft många söner söm gått den lärda vägen men Västpåsockna har inget i den vägen att skryta med! 

                            

Delsbos första brandbil

Delsbos första brandbil

Korsningen 84:an och Köpmangatan

DeKorsningen köpmangatan-84 an

 

 

 _________________________________________________________________________________________

 Rena vilda västern i Delsbo 

Då kom Prosten Lars Landgren hit, känd av många som "lång Lasse"

Lars Landgren föddes den 14 maj 1810 på Gundbo gård i Östervåla, Uppland.
9 år gammal flyttade han till Gävle för skolgång, när han var färdig där gick flytten till Uppsala för studier i filosofi. Han tog både fil.kand och magisterexamen.
Han arbetade som lärare både i Gävle och Uppsala och under tiden studerade han teologi och tar sin teol.kand.
1839 tillträdde han en tjänst som rektor vid Hudiksvalls läroverk.
1841 låter han prästviga sig men fortsätter att arbeta som rektor.
Lars hade nu träffat Matilda Ferner från Njutånger. Hennes far ställde dock ett villkor för att de skulle få gifta sig, och det var att Landgren skaffade sig ett bättre avlönat arbete. Därför sökte han tjänsten som kyrkoherde i Delsbo.

                                                                                                                           

     Man ska veta att Delsbo på den tiden var en trakt med ställen dit varken länsman eller fjärdingsman vågade sig.

     Men då kommer den nye kyrkoherden och det blir många spännande år med hiskeliga historier så jag tycker det

     är värt en egen sida. Vill du läsa om den spännande tiden i Delsbo med den tuffa prällen så Klickar du här.

        (under bearbetning) 

___________________________________________________________________ 

 

 

             

Hur är Dellbon egentligen...?

 1925 gavs en sockenskildring ut av Bror Hillgren där mycket av faktauppgifterna har tagits. Där skrev han bl.a, citat:  Delsbokvinnorna hava något högst eget i sitt sätt, som gör, att man lätt urskiljer dem från andra socknars kvinnor. De äro ljuslätta, vanligen bleklagda, hava en särdeles spänstig hållning och trippande gång, lika unga getter, med vilka de umgås från barndomen och hava till föredöme vid sina bergvandringar. Även männen ha något tycke av bocken i rörelsernas livlighet och raskhet.

Dellbon är icke endast bättre än sitt rykte, han är bättre än de flesta. Mellan dessa blåa berg lever en ovanligt livskraftig ras, innesittande med större möjligheter än flertalet av sina svenska bröder. Härmed vill jag icke ha sagt att det är riktigt och efterföljansvärt att skjuta med revolver i trängsel på dansbanor eller att ta till kniven i slagsmål. Icke heller vill jag försvara det här fordom praktiserade sättet att gå rättvisan i förväg och låta en och annan för allmänna säkerheten farlig individ försvinna.  Slut citat. 

Välkommen till Delsbo! 

 Karta Hälsingland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

 
  Symboler för Hälsingland 

  Dellensjöarna

 Norrdellen och Sördellen bildades då en meteorit träffade jorden för 100 milj år sedan.

Norrdellen är 82 km2 och Sördellen 50 km2. 
 
 

  Hälsingebocken

 

 

 Lodjur

 

  Linblomman

 Slaguggla

Delsbo  sverigeledande.. 

En forskning gjord 2005 visar att Delsbo är den bytätaste orten i Sverige.

I runda tal finns det 104 olika byar som är spridda runt Delsbo samhälle. Allt från "Enpersons" byar till dom med flera hundra hushåll.

 
 
 
Någon myntade uttrycket:
                       
"Där finns en by bakom varje träd"
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Här är det tunnbrödsbak i Delsbo 

delsbo bakstuga tunnbröd ugndelsbo bakstuga tunnbröd   

Några interiörbilder om hur det kunde se ut i det gamla torpet när det begav sig. Bilderna tagna i lantbruksmuseét.

Hos gamle torparn i Delsbo Hos gamle torparn i Delsbo Hos gamle torparn i Delsbo

 

Fortsättn del 2

Högst upp på sidan

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Bocken är sedan urminnes tider förknippad med Hälsingland och återfinns i många symboler
med anknytning till landskapet. Ursprunget är höljt i dunkel, men många ser Hälsingebocken
som en symbol för frihetskänsla, envishet och mod.
Här finns också antydningar till allt som tillsammans utgör Hälsinglands identitet:
sägenomspunna skogar, blommande lin, Hälsingegårdar, kurbitsmåleri, klingande folkmusik....
allt i älvarnas och havets och bergens blå färg.
 
Med klövarna stadigt i den Hälsingska natur- och kulturmyllan hälsar den besökaren välkommen!
 
Detta står att läsa i turistbrochyren om Hälsingland. Du får mycket info om du klickar på bocken.