Delsbo Kyrkas klenoder

Tyvärr måste dessa vackra rariteter ligga inlåsta i säkert förvar. Men här finns de att titta på.

Tack till Kyrkoherde Peter Södergård som tog fram dyrgriparna för fotografering.

 

Delsboringen - Mariaringen

Dörring Delsbo Kyrka

Denna ring med runskrift är daterad till 1200-talet. Den satt på kyrkdörren till Delsbo gamla kyrka. Detta är ett av de få föremål som finns kvar efter den häftiga  kyrkbranden år 1740. Kyrkdörren var hela 4m hög och dörringen satt 2m upp från dörrens nedre ända, dellborna var visst ett resligt folk...

Ringen är 4 cm tjock och 30 cm i diameter med tre fastlödda klunnar. Den mellersta är störst och räfflad på snedden, de bägge andra korsvis räfflade samt med två ormhuvuden på var sida om krampan som häftade ringen på kyrkodörren.

Inskriptionen lyder så här: Salig Maria,  Se må du på mig,  Ej må du få mig,  Gunnar gjorde mig,  Kyrkan äger mig. 

Man tror, pga texten, att Delsboringen tillverkades åt kyrkan och att det är en kristen symbol medan den mer omtalade och äldre Forsaringen satt på dörren till en gillestuga.

 

 

Vigsel i Delsbo Kyrka?    Dessa brudkronor får man faktiskt låna!

Brudkrona Delsbo Kyrka

Denna brudkrona och den under är från 1800-talet.

Brudkrona Delsbo Kyrka 

 Brudkrona, lilla, Delsbo Kyrka

Den lilla Brudkronan är från 1942

 Brudkrona, Änkekrona, Delsbo Kyrka

"Änkekronan"

Den här kronan i silver, fick änkorna bära när/om de gifte om sig!

Gifte kvinnan sig för andra gången utan att blivit änka fick hon vara barhuvad!

Men de här reglerna är inte i bruk idag, säger kyrkoherden...  

 Till Kyrkorummet       

 
Så här kan det se ut vid ett bröllop i Delsbo.
Brud och brudgum i Delsbodräkt med full utstyrsel och kyrkans stora brudkrona

Gammaldags bröllop i Delsbo

Här är Jenny och Karl-Johan Westling i ett riktigt Hälsinge- Delsbobröllop 2008, vid Delsbostämmans 100-årsjubileum

Foto av: Esbjörn Hogmark.