Tillbaka

Några gamla bilder från  Delsbo gamla Kyrka

Delsbo ga kyrka Delsbo ga kyrka  Delsbo ga kyrka
Delsbo ga kyrka  Delsbo ga kyrka  Delsbo kyrka

Lite kort historik från Delsbo Kyrka

Texten hämtad från Sv kyrkans hemsida

Scrolla nedåt för bilder på flytten av klockstapeln

Lars Landgren, kyrkoherde i Delsbo på 1800-talet, blev på en rundresa till Italien mycket förtjust i landets många basilikor. Därför beslutade han tillsammans med dellborna att låta arkitekt Fritz Eckert rita en kontinental stadsbasilika.
 
Delsbos nuvarande kyrka, en treskeppig basilika, invigdes 1:a advent 1893 och är uppförd på murarna av den tidigare kyrkan. Denna var mot slutet av 1880-talet i mycket dåligt skick och inspirerad av den tidigare kyrkoherden i Delsbo och sedermera biskopen Lars Landgren (1842-1876), i Härnösand, som 1873 besökt Italien med dess många basilikor, beslöt dellborna att genomföra ett unikt projekt; att låta arkitekt Fritz Eckert rita en kontinental stadsbasilika för att uppföras vid Dellens strand bland de blånande bergen i Hälsingland

 

En kort historik över Delsbo kyrka
Vi vet inte med säkerhet när den första kyrkan i Delsbo byggdes, men två runstensfragment, båda med kors och från mitten av 1000-talet, antyder att det funnits kristna i socknen och att ett enkelt träkapell eventuellt kan ha föregått den gråstenskyrka som uppfördes på 1200-talet.
Denna första lilla kyrkan, sannolikt ett mycket enkelt träkapell, var belägen i den nuvarande kyrkans nordöstra hörn.
Den ersattes av en gråstenskyrkan från 1200-talet (se planer fas 1) bestod av ett 10 meter långt långhus och ett 4,5 meter långt kor i öster med ett golv av natursten fogade med kalkbruk samt täckt av ett plankgolv—lämningarna finns under golvet i den nuvarande kyrkans nordöstra hörn.  Skisser Fas 1-3
 
Gråstenskyrkan förlängs sedan (se planer fas 2) till 24 meter och försågs med ett nytt golv av väl sammanfogade stenplattor av dellenit och ett vapenhus byggs i väst mot södra långhusväggen. Koret i kyrkan byggs om till sakristia och troligen anläggs den gravkammare av tegel från år 1465 som påträffades i kyrkans nordöstra hörn.

Under följande fas (se planer fas 3) breddas nu koret till långhusets brädd, de gamla väggarna till sakristian rivs och sakristian flyttas till sin nuvarande plats mot norra korväggen. Ett kapell, ”Lillkyrkan” byggs mot södra korväggen och golvnivån höjes genom ett lager mull påbyggt med ett trägolv. Under fas 4 byggs långhuset på med 10 meter, vilket resulterade i en kyrka till längden på närmare 40 meter svarande mot en bredd på endast 8, 5 meter. Vi vet vidare att kyrkan år 1520 försågs med målningar av den hälsingske kyrkomålaren Måns Gadh.

En isande kall vinternatt den 26 februari 1740 fattade prästgården eld och eftersom den låg nära kyrkan i sydväst med lagård, kyrkstallar m.m. spred sig en eldsvåda till kyrka, klockstapel och andra byggnader vilka alla brann ner till grunden. På morgonen därefter, när det fortfarande brann, hördes yxhugg i skogarna och timmer bilades för en ny kyrka som stod färdig inom kort, påminnande om Bjuråkers eller Ljusdals kyrkor; en stor enkel vitrappad kyrka med mörkt spåntak. En ny klockstapel byggdes 1742 under ledning av en ung begåvad bonde Jon Ersson från Johannesberg. Denna vitrappade kyrka stod alltså kvar fram till byggandet av den nuvarande basilikan 1892-93. Basilikan renoverades sedan 1938-42 samt 1967.

Men under sommaren 2003, när värmeelement skulle bytas ut i kyrkan, visade det sig att den drabbats av äkta hussvamp i och under det nuvarande trägolvet. Efter en lång tid utan kyrka, med gudstjänster och allt annat i församlingshemmet Mariagården, återinvigdes kyrkan den 10 december 2006, den 2:a advent av biskop Ragnar Persenius. Vid denna renovering fick kyrkan ett stengolv av älvdalskvartsit med golvvärme, nytt vapenhus samt andra förbättringar. En arkeologisk utgrävning genomfördes som gjorde att vi fick en bättre bild av kyrkans tidiga historia med dess fyra faser, vilka redovisas i följande bilaga.

Kyrkogolv
 
Delsbo första kyrka...
Så här tror man att Delsbo Kyrka såg ut från 1200-talet

Klicka på bilderna för förstoring 

Delsbo klockstapel under flytten 1908

Delsbo klockstapel under flytten 1908
Delsbo klockstapel före flytten 1908 Delsbo klockstapel efter flytten 1908
Bilder från "Delsbokjolen"

Delsboringen-Brudkronor

Fler gamla bilder

Delsbosidan